Stanowisko PSSF dla Ministerstwa Rozwoju

      Brak komentarzy do Stanowisko PSSF dla Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje obecnie wytyczne dla GIS, które będą obowiązywały gabinety fizjoterapeutyczne po ich otwarciu.

Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii wyraziło w piśmie do Pani Minister Jadwigi Emilewicz swoje stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2015, poz. 1994) zawód fizjoterapeuty jest zawodem medycznym. Nie ma więc możliwości, aby porównywać gabinety masażu, mające zadania relaksacyjne czy kosmetyczne z działalnością medyczną fizjoterapeutyczną, która jest realizowana we wszystkich oddziałach szpitalnych, oddziałach rehabilitacyjnych, zarówno dziennych, jak i stacjonarnych, zakładach rehabilitacji/fizjoterapii, zakładach opieki leczniczej, domach pomocy społecznej, jak również w gabinetach fizjoterapeutycznych – jako indywidualna, bądź grupowa opieka fizjoterapeutyczna, której celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych tak, jak to ma miejsce w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej itp. (a przypominam, iż indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie nie zostały zawieszone).

Jednym z elementów wykonywania świadczeń zdrowotnych jest prowadzenie indywidualnych lub zbiorowych praktyk fizjoterapeutycznych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr 112, poz. 654, Dz. U. 2020, poz. 295, 567, art. 5 ust. 2, pkt 3), na równi z indywidualnymi praktykami lekarskimi, pielęgniarskimi itp., wobec czego wszelkie zasady obowiązujące w gabinetach fizjoterapeutycznych powinny być realizowane wg takich samych standardów, jakie obowiązują inne zakłady opieki zdrowotnej i inne indywidualne praktyki zawodowe.