Zarządzenie zmieniające warunki szczegółowe kontraktacji w rehabilitacji leczniczej

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pojawił się projekt zarządzenia, którego, wprowadzający świadczeniodawców w błąd nagłówek, brzmi “Projekt zarządzenia – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką“.

Jednak dopiero pełna nazwa “Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką” określa czego tak naprawdę rozporządzenie dotyczy. Zmienia ono wycenę świadczeń:

  • zmniejszona zostaje o 50% wycena już i tak niedoszacowanej fizykoterapii, sprawiając, że jej stosowanie przestaje mieć ekonomiczne uzasadnienie,
  • podniesiona zostaje wycena indywidualnej pracy z pacjentem, masażu suchego ręcznego i limfatycznego o 20%,
  • podniesiona zostaje wycena zabiegów kinezyterapeutycznych o 15%.

Zachęcamy do lektury (pobierz rozporządzenie):

2020_DSOZ-Zarzadzenie

2020_DSOZ-zalacznik-nr-1m

2020_DSOZ-Zalacznik-nr-1n

2020_DSOZ-Uzasadnienie