1 Ogólnopolska Konferencja Specjalistów Fizjoterapii

W dn. 6 grudnia 2019 r. z inicjatywy prezesa PSSF dr. Marka Kiljańskiego w pabianickim hotelu Fabryka Wełny odbyła się 1. Ogólnopolska Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

Powitanie uczestników 1. Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

Konferencja była wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, a w jej trakcie można było posłuchać wykładów prof. Zbigniewa Śliwińskiego, dr. Krzysztofa Aleksandrowicza i dr Danuty Lietz-Kijak poświęconych specjalizacji.

Po części wykładowej rozpoczęto obrady okrągłego stołu w którym uczestniczyli także prof. Jan Szczegielniak – konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii i poprzedni prezes PSSF, prof. Piotr Majcher, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji oraz prof. Mariusz Klencki – Dyrektor CEM w Łodzi.

Mamy nadzieję, że w 2020 roku odbędzie się druga edycja Konferencji znów w Pabianicach, a PSSF, jako stowarzyszenie zrzeszające specjalistów będzie miało coraz większe znaczenie w środowisku.

14 września 2019 r. został wybrany nowy zarząd PSSF

14 września 2019 roku został wybrany nowy zarząd Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

Prezesem wybrany został Marek Kiljański, wiceprezesami Rafał Trąbka oraz Krzysztof Aleksandrowicz. Sekretarzem w obecnej kadencji jest Ewa Kamińska, a skarbnikiem Marek Woszczak. Członkami zarządu zaś Katarzyna Bogacz i Marcin Krajczy.