Łączymy się w żalu

      Brak komentarzy do Łączymy się w żalu

Składamy najszczersze kondolencje rodzinie Andrzeja Owczarka, wielkiego przyjaciela fizjoterapeutów, człowieka wielkiego serca, społecznika, od lat działającego dla dobra polskiej fizjoterapii.https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Owczarek

Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, w którym w 1968 uzyskał świadectwo dojrzałości. Ukończył w 1974 studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, po których pracował jako nauczyciel historii w Liceum Ekonomicznym w Łasku i szkole podstawowej w Sędziejowicach. W 1980 wstąpił do „Solidarności”, został internowany w stanie wojennym na okres od 13 grudnia 1981 do 1 czerwca 1982.

W latach 1990–2005 był radnym miejskim, od 1990 do 1998 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Łask. Był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku.

W 2005 z ramienia Platformy Obywatelskiej został wybrany na senatora VI kadencji w okręgu sieradzkim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski. W 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W 2018 został natomiast wybrany do sejmiku łódzkiego VI kadencji.

Zmarł 6 listopada 2020 na skutek choroby COVID-19.

Pismo PSSF w sprawie projektu zarządzenia prezesa NFZ

Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii przesłało do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym sprzeciwia się proponowanemu obniżeniu wyceny świadczeń z zakresu fizykoterapii.

Pismo-PSSF-rozporzadzenie-NFZ-06-11-2020

Załączniki:

 • Pismo dr n. med. Barbary Goraj-Szczypiorowskiej z 2018 r. (wersja oryginalna, przewijanie stron na pasku pod listem)
ListOtwartyB.Goraj-Szczypiorowska

 • Wystąpienie dr. Marka Kiljańskiego podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia 5 czerwca 2014 roku (fragment stenogramu)
posiedzenie-SKZ-5-06-2014-2

posiedzenie-SKZ-5-06-2014-3

 • Artykuł opublikowany w Fizjoterapii Polskiej nr 2/2019 (przewijanie stron na pasku pod artykułem)
fp22019

 • Pismo dotyczące zarządzenia prezesa NFZ podpisane przez Barbarę Goraj-Szczypiorowską, Renatę Skalską-Izdebską i Małgorzatę Marjańską (przewijanie stron na pasku pod artykułem)
Protest-dot-zmian-systemowych-w-rehabilitacji

Zarządzenie zmieniające warunki szczegółowe kontraktacji w rehabilitacji leczniczej

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pojawił się projekt zarządzenia, którego, wprowadzający świadczeniodawców w błąd nagłówek, brzmi “Projekt zarządzenia – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką“.

Jednak dopiero pełna nazwa “Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką” określa czego tak naprawdę rozporządzenie dotyczy. Zmienia ono wycenę świadczeń:

 • zmniejszona zostaje o 50% wycena już i tak niedoszacowanej fizykoterapii, sprawiając, że jej stosowanie przestaje mieć ekonomiczne uzasadnienie,
 • podniesiona zostaje wycena indywidualnej pracy z pacjentem, masażu suchego ręcznego i limfatycznego o 20%,
 • podniesiona zostaje wycena zabiegów kinezyterapeutycznych o 15%.

Zachęcamy do lektury (pobierz rozporządzenie):

2020_DSOZ-Zarzadzenie

2020_DSOZ-zalacznik-nr-1m

2020_DSOZ-Zalacznik-nr-1n

2020_DSOZ-Uzasadnienie

REHABILITACJA W CZASACH PANDEMII – CO NAS CZEKA?

Webinarium odbędzie się: 29 lipca 2020 r. o godz. 10.00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa prosimy o zarejestrowanie się przez kliknięcie w ikonkę

ZAREJESTRUJ SIĘ

Moderator

 • Jerzy Karwowski – Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin

Prelegenci

 • Filip Nowak – Zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych
 • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher – Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
 • Dr n. med. Marek Kiljański – Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

ZAGADNIENIA

 • Jak radzimy sobie z rehabilitacją w obliczu pandemii?
 • Transformacja rehabilitacji po pandemii – na co musimy być przygotowani?
 • Jakie są oczekiwania podmiotów medycznych i pacjentów?
 • Ekonomiczne konsekwencje pandemii – jak koronawirus wpłynął na finanse w rehabilitacji?
 • Jakie zmiany należy wdrożyć, uwzględniając pacjentów „pocovidowskich”?

Zapis webinarium będzie dostępny na kanale Pracodawców RP w serwisie YouTube.

Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2

W związku ze zleceniem Ministra Zdrowia (pismo znak: PLR.07.10.2020.JKB z dnia 27 marca 2020 r.) z art. 31n pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) dotyczącym przygotowania, w oparciu o dostępne dowody naukowe i istniejące wytyczne, propozycji wszechstronnego, wielospecjalistycznego zestawu kluczowych zaleceń odnoszących się do organizacji i postępowania medycznego (diagnostyki i leczenia) w zakresie opieki nad pacjentami z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Agencja przedstawia dokument: „Zalecenia w COVID-19. Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2” w wersji 1.0. z dnia 24.04.2020 r.

http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.25_zalecenia%20covid19_v1.1.pdf