Komunikat NFZ dotyczący m.in. rehabilitacji leczniczej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

Mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy na możliwość wykonywania i rozliczania świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnym w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń1.

Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych w zakresach wymienionych w Katalogu zakresów świadczeń do obowiązującego Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 183/2019/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym ambulatoryjnych świadczeń gwarantowanych, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia rehabilitacyjnego, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy odpowiednio do realizacji:

  • 89.0099 – porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
  • 94.471 – porada psychologiczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
  • 94.483 – wizyta terapeutyczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
  • 93.88 – wizyta fizjoterapeutyczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Udzielenie świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych należy odnotować w dokumentacji medycznej wskazując narzędzie komunikacji.

Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, rekomendujemy przerwę w udzielaniu świadczeń w oddziałach dziennych rehabilitacji ogólnoustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dedykowanych dzieciom i młodzieży i seniorom2.


1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2020 r., poz. 660)

2) § 9 RMZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 320 z późn. zm.)

Apel Rzecznika Dyscyplinarnego dot. wypowiedzi fizjoterapeutów w Internecie

Szanowni Państwo!

Z niepokojem obserwuję coraz częstsze przypadki zamieszczania przez Fizjoterapeutów niestosownych wypowiedzi w Internecie. Jako Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów jestem zobowiązany, wraz z zespołem nie tylko do przygotowywania postępowania dyscyplinarnego i wykonywania czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym, ale również do prowadzenia działalności prewencyjnej w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej, o której mowa w art. 81 pkt 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. W związku z powyższym, pragnę Państwu przypomnieć, że oprócz przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania zawodu mają Państwo obowiązek przestrzegania także Zasad Etyki Zawodowej Fizjoterapeuty.

Fizjoterapeutom jako osobom wykonującym zawód zaufania publicznego nie przystoi zamieszczanie w przestrzeni publicznej agresywnych i wulgarnych wypowiedzi zarówno pod adresem członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jak i innych osób. Choć to marginalne, to niniejsze zachowanie jest wysoce szkodliwe z tego względu, że narusza dobra osobiste adresata, wywołuje u niego stres i poczucie krzywdy, a także naraża go na dalszą agresję i szykany. Umieszczanie tego rodzaju wypowiedzi negatywnie wpływa na wizerunek i zaufanie społeczne do fizjoterapeutów oraz osłabia prestiż zawodu. Należy podkreślić, że nawiązywanie i prowadzenie dialogu polega na prezentowaniu argumentów, postulatów oraz konstruktywnej krytyce, nie zaś na wzajemnym obrażaniu się, eskalowaniu konfliktu i szkalowaniu rozmówcy. Nie wolno zapominać, że w Internecie nikt nie jest anonimowy.

W związku z powyższym, apeluję do Państwa o rozwagę i refleksję przed opublikowaniem wypowiedzi w Internecie. Nie zachowujmy się wobec innych w sposób, w jaki sami nie chcielibyśmy być potraktowani. Obecna sytuacja wynikająca z występującej epidemii jest z pewnością bardzo trudna dla nas wszystkich, jednak jako Fizjoterapeuci nie zapominajmy, aby zawsze oprócz najwyższego poziomu fachowości prezentować swoim zachowaniem również kulturę osobistą i szacunek do drugiego człowieka. W przypadku Państwa ewentualnych uwag dotyczących funkcjonowania Krajowej Izby Fizjoterapeutów zachęcam do kontaktu oraz aktywności w działaniach samorządu zawodowego.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Wojciech Kiebzak prof. UJK
Rzecznik Dyscyplinarny KIF

Poniżej treść Uchwały nr 20 I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, zawierającej zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty.

Co robić z niepracującymi fizjoterapeutami?

      Brak komentarzy do Co robić z niepracującymi fizjoterapeutami?

Fizjoterapia w Polsce w większości przypadków przestała funkcjonować, zaś fizjoterapeuci są praktycznie bezrobotni. Szczególnie boleśnie odczuwają to osoby będące zatrudnione na umowie kontraktowej.

W tej sytuacji znajdują się też pracownicy Pabianickiego Centrum Rehabilitacji, którzy z inicjatywy kierownika przy współpracy zarządu spółki zostali przeniesieni do strefy buforowej i innych komórek organizacyjnych. Są też wykorzystywani do wykonania zaległych prac, na które w zwykłym trybie pracy nie ma czasu.

Zachęcamy innych pracodawców do zorganizowania pracy właśnie w ten sposób, co rekomenduje także prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

Pozwoli to wykorzystać posiadane zasoby pracowników, a im umożliwić funkcjonowanie w trudnym czasie pandemii Covid-19.

Pismo do MZ i NFZ – interpretacja przepisów

      Brak komentarzy do Pismo do MZ i NFZ – interpretacja przepisów

W związku z brakiem interpretacji dotyczących rehabilitacji domowej i w warunkach stacjonarnych PSSF wystosowało prośbę o pilne doprecyzowanie obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r. prawa. Poniżej pytanie do NFZ i ich odpowiedź oraz pismo do Ministerstwa Zdrowia.

Pismo-PSSF-interpretacja-NFZ
2020.43041.MASO-PSSF_odpowiedź-w-spr.-ograniczeń-w-REH
Pismo-PSSF-ograniczenie-MZ

Koronawirus

      Brak komentarzy do Koronawirus

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją spowodowaną zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS-Cov-2 prosimy o podejmowanie działań z zachowaniem ostrożności i zdrowego rozsądku.

Po konsultacjach z konsultantem krajowym w dziedzinie fizjoterapii i na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przypominamy, iż jedyną osobą upoważnioną do podejmowania strategicznych decyzji na obszarze województwa są wojewodowie.

1 Ogólnopolska Konferencja Specjalistów Fizjoterapii

W dn. 6 grudnia 2019 r. z inicjatywy prezesa PSSF dr. Marka Kiljańskiego w pabianickim hotelu Fabryka Wełny odbyła się 1. Ogólnopolska Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

Powitanie uczestników 1. Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

Konferencja była wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, a w jej trakcie można było posłuchać wykładów prof. Zbigniewa Śliwińskiego, dr. Krzysztofa Aleksandrowicza i dr Danuty Lietz-Kijak poświęconych specjalizacji.

Po części wykładowej rozpoczęto obrady okrągłego stołu w którym uczestniczyli także prof. Jan Szczegielniak – konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii i poprzedni prezes PSSF, prof. Piotr Majcher, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji oraz prof. Mariusz Klencki – Dyrektor CEM w Łodzi.

Mamy nadzieję, że w 2020 roku odbędzie się druga edycja Konferencji znów w Pabianicach, a PSSF, jako stowarzyszenie zrzeszające specjalistów będzie miało coraz większe znaczenie w środowisku.