Pismo PSSF w sprawie projektu zarządzenia prezesa NFZ

Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii przesłało do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym sprzeciwia się proponowanemu obniżeniu wyceny świadczeń z zakresu fizykoterapii.

Pismo-PSSF-rozporzadzenie-NFZ-06-11-2020

Załączniki:

 • Pismo dr n. med. Barbary Goraj-Szczypiorowskiej z 2018 r. (wersja oryginalna, przewijanie stron na pasku pod listem)
ListOtwartyB.Goraj-Szczypiorowska

 • Wystąpienie dr. Marka Kiljańskiego podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia 5 czerwca 2014 roku (fragment stenogramu)
posiedzenie-SKZ-5-06-2014-2

posiedzenie-SKZ-5-06-2014-3

 • Artykuł opublikowany w Fizjoterapii Polskiej nr 2/2019 (przewijanie stron na pasku pod artykułem)
fp22019

 • Pismo dotyczące zarządzenia prezesa NFZ podpisane przez Barbarę Goraj-Szczypiorowską, Renatę Skalską-Izdebską i Małgorzatę Marjańską (przewijanie stron na pasku pod artykułem)
Protest-dot-zmian-systemowych-w-rehabilitacji

Zarządzenie zmieniające warunki szczegółowe kontraktacji w rehabilitacji leczniczej

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pojawił się projekt zarządzenia, którego, wprowadzający świadczeniodawców w błąd nagłówek, brzmi “Projekt zarządzenia – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką“.

Jednak dopiero pełna nazwa “Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką” określa czego tak naprawdę rozporządzenie dotyczy. Zmienia ono wycenę świadczeń:

 • zmniejszona zostaje o 50% wycena już i tak niedoszacowanej fizykoterapii, sprawiając, że jej stosowanie przestaje mieć ekonomiczne uzasadnienie,
 • podniesiona zostaje wycena indywidualnej pracy z pacjentem, masażu suchego ręcznego i limfatycznego o 20%,
 • podniesiona zostaje wycena zabiegów kinezyterapeutycznych o 15%.

Zachęcamy do lektury (pobierz rozporządzenie):

2020_DSOZ-Zarzadzenie

2020_DSOZ-zalacznik-nr-1m

2020_DSOZ-Zalacznik-nr-1n

2020_DSOZ-Uzasadnienie

REHABILITACJA W CZASACH PANDEMII – CO NAS CZEKA?

Webinarium odbędzie się: 29 lipca 2020 r. o godz. 10.00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa prosimy o zarejestrowanie się przez kliknięcie w ikonkę

ZAREJESTRUJ SIĘ

Moderator

 • Jerzy Karwowski – Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin

Prelegenci

 • Filip Nowak – Zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych
 • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher – Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
 • Dr n. med. Marek Kiljański – Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

ZAGADNIENIA

 • Jak radzimy sobie z rehabilitacją w obliczu pandemii?
 • Transformacja rehabilitacji po pandemii – na co musimy być przygotowani?
 • Jakie są oczekiwania podmiotów medycznych i pacjentów?
 • Ekonomiczne konsekwencje pandemii – jak koronawirus wpłynął na finanse w rehabilitacji?
 • Jakie zmiany należy wdrożyć, uwzględniając pacjentów „pocovidowskich”?

Zapis webinarium będzie dostępny na kanale Pracodawców RP w serwisie YouTube.

Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2

W związku ze zleceniem Ministra Zdrowia (pismo znak: PLR.07.10.2020.JKB z dnia 27 marca 2020 r.) z art. 31n pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) dotyczącym przygotowania, w oparciu o dostępne dowody naukowe i istniejące wytyczne, propozycji wszechstronnego, wielospecjalistycznego zestawu kluczowych zaleceń odnoszących się do organizacji i postępowania medycznego (diagnostyki i leczenia) w zakresie opieki nad pacjentami z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Agencja przedstawia dokument: „Zalecenia w COVID-19. Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2” w wersji 1.0. z dnia 24.04.2020 r.

http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.25_zalecenia%20covid19_v1.1.pdf

Stanowisko PSSF dla Ministerstwa Rozwoju

      Brak komentarzy do Stanowisko PSSF dla Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje obecnie wytyczne dla GIS, które będą obowiązywały gabinety fizjoterapeutyczne po ich otwarciu.

Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii wyraziło w piśmie do Pani Minister Jadwigi Emilewicz swoje stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2015, poz. 1994) zawód fizjoterapeuty jest zawodem medycznym. Nie ma więc możliwości, aby porównywać gabinety masażu, mające zadania relaksacyjne czy kosmetyczne z działalnością medyczną fizjoterapeutyczną, która jest realizowana we wszystkich oddziałach szpitalnych, oddziałach rehabilitacyjnych, zarówno dziennych, jak i stacjonarnych, zakładach rehabilitacji/fizjoterapii, zakładach opieki leczniczej, domach pomocy społecznej, jak również w gabinetach fizjoterapeutycznych – jako indywidualna, bądź grupowa opieka fizjoterapeutyczna, której celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych tak, jak to ma miejsce w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej itp. (a przypominam, iż indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie nie zostały zawieszone).

Jednym z elementów wykonywania świadczeń zdrowotnych jest prowadzenie indywidualnych lub zbiorowych praktyk fizjoterapeutycznych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr 112, poz. 654, Dz. U. 2020, poz. 295, 567, art. 5 ust. 2, pkt 3), na równi z indywidualnymi praktykami lekarskimi, pielęgniarskimi itp., wobec czego wszelkie zasady obowiązujące w gabinetach fizjoterapeutycznych powinny być realizowane wg takich samych standardów, jakie obowiązują inne zakłady opieki zdrowotnej i inne indywidualne praktyki zawodowe.

PSSF znosi składkę w 2020 roku

      Brak komentarzy do PSSF znosi składkę w 2020 roku

Zgodnie z uchwałą podjętą w dn. 17 kwietnia 2020 roku, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, ze względu na trudną sytuację fizjoterapeutów w okresie pandemii koronawirusa, znosi składkę członkowską za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Oznacza to, iż opłata dla członka PSSF wyniesie 2/12 rocznej składki.

Uchwała-3_2020-PSSF