Koronawirus

      Brak komentarzy do Koronawirus

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją spowodowaną zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS-Cov-2 prosimy o podejmowanie działań z zachowaniem ostrożności i zdrowego rozsądku.

Po konsultacjach z konsultantem krajowym w dziedzinie fizjoterapii i na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przypominamy, iż jedyną osobą upoważnioną do podejmowania strategicznych decyzji na obszarze województwa są wojewodowie.