dr Marek Kiljański konsultantem wojewódzkim

Dr Marek Kiljański, prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, został wybrany przez wojewodę łódzkiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla województwa łódzkiego na pięcioletnią kadencję.

Serdecznie gratulujemy!!!